Nieuws - Agenda

 • Presentatieavond profielwerkstuk dinsdag 16 februari 2016.

  13 februari 2016
  In het afgelopen jaar hebben de examenleerlingen, soms met bloed, zweet en tranen, hun ‘meesterproef’, het profielwerkstuk, gerealiseerd.
 • Open avonden

  11 februari 2016
  Zowel hoofdingang als achteringang (Anthonie van Dijckstraat) zijn open vanaf 19.00 uur.
 • Dinsdag 23 februari, Thema-avond voor ouders: Hoe pak jij dat aan?

  28 januari 2016
  Roken, blowen en alcoholgebruik onder jongeren brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Het Gerrit van der Veen College vindt het belangrijk om jongeren hierover goed voor te lichten en werkt daarom nauw samen met de Jellinek.
 • Het Gerrit van der Veen College zoekt nieuwe leden voor de Ouderraad

  21 januari 2016
  Ouders kunnen op veel verschillende manieren actief zijn in de school. De ene ouder is lid van het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad of de ouderraad, de ander draagt een steentje bij als klassenouder, als bibliotheek- of mediatheek ouder, als lid van de ouderkunstraad of als begeleider tijdens excursies of studiereizen

Becoming 26 februari

Becoming 1 POSTER 26 feb 2016