Bekijk hier de pdf powerpoint presentatie van de profielkeuze voorlichtingsavond.

Qompas Profielkeuze

In de derde klassen werken we met de methode Qompas Profielkeuze die leerlingen helpt bij het kiezen van hun profiel in de bovenbouw.  De methode bevat veel informatie over de vier profielen, de vakken, aansluitende studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Er zijn vijf tests die de capaciteiten en interesses van de leerlingen in beeld brengen. Alle resultaten worden opgeslagen in een digitaal einddossier, waarin ook de definitieve profielkeuze komt te staan.

Qompas Profielkeuze is web based, dat wil zeggen dat via internet gewerkt wordt. Daardoor kunnen leerlingen ook thuis ermee aan de slag.

Alle leerlingen hebben een lesbrief gekregen met uitleg van het programma. Na afloop krijgen ze die mee naar huis.

Ouders hebben op de website www.qompas.nl  toegang tot de meeste onderdelen van de website, behalve tot “Test jezelf” en “Mijn dossier”.